skip to content

CultOfFire


 • New Fire
 • Prague Death Mass
 • Sins
 • Portraits
 • Relics
 • Rituals
 • Call

 • New Fire

  Metal pins released!

  Trivmvirat“ logo – 5,5cm x 3,5cm Metal Pin
  Limited to 200 pieces

  „मृत्यु का तापसी अनुध्यान“ logo" – 5,5cm x 4,00cm Metal Pin
  Limited to 200 pieces

  Iron Bonehead

  Beyond Eyes Shop

  Brussels

  2nd-5th December, Nidrosian Black Mass V – Dark Sonority feat. Kaosritual songs, Mare feat. Lamia Vox, One Tail One Head, Nyogthaeblisz, Svartidaudi, Urfaust, Pseudogod, Misthyrming, Lvcifyre, Archgoat, Drowned, Aosoth, Bölzer, Negative Plane, Nightbringer, Antaeus, The Ruins OF Beverast, Mgla, Perturbator, Clandestine Ablaze, Sinmara

  London

  12th September with Saturnalia Temple!

  Montreal

  2nd April 2015

  Paris

  21st March 2015

  Brussels

  2nd-6th December 2015

  Vilnius

  14th March 2015

  Hamburg

  7th March 2015

  December Fire in Belgium

  Cult of Fire will complete the bill to play with Vemod, Hetroertzen, Sortilegia and others in Brussels. The new 7" EP „Čtvrtá Symfonie Ohně“ will exclusively be available at the event before its official release on the 8th December through Iron Bonehead Productions.

  One song from the upcoming EP unleashed!

  Check the song here.

  Čtvrtá Symfonie Ohně

  Cult of Fire's 4th studio release entitled „Čtvrtá Symfonie Ohně“ (The Fourth Symphony of Fire) was originally planned to be released after Triumvirát, but since the fascination with India was so strong, everything else was put aside. This EP is dedicated to the amazing composer Bedřich Smetana and two beautiful rivers – the Czech Vltava and Slovak Váh. This fourth symphony will be released through Iron Bonehead as a 7“ picture / black vinyl EP on the 8th of Dec., 2014 – marking the 140th anniversary of Smetana finishing his composition "Vltava“. Artwork designed by David Glomba.

  Cult of Fire in Norway again!

  Terratur Possessions and Blæst presents:
  LAUDATA NEX MAGICKA Vol. 1

  MARE (Nidaros)
  URFAUST (Holland)
  VEMOD (Nidaros)
  CULT OF FIRE (Czech)
  BÖLZER (Switzerland)
  SORTILEGIA (Canada)

  Date: 17/18 October
  Venue/City: Blæst /Nidaros, Norway (www.blaest.no)
  Doors open: 18.00 both days (early concert start!)
  Two day pass: 370 NOK
  One day pass: 220 NOK
  Age limit 20 years

  Tickets will go for sale Thursday, June 19th at 12.00 CET at www.blaest.no.

  Cult of Fire in Russia!

  20th of September, 2014

  Russia, Saint-Petersburg, Phoenix Concert Hall (Aptekarskiy prospect, 2)

  More info about line-up coming soon.

  Hell Over Hamburg III

  Cult of Fire will worship the Fire on HELL OVER HAMBURG festival (7th March 2015)! It will be an exclusive german show in the first half of 2015.
  FB event
  FB

  Kings of Black Metal - running order

  Running order Kings of Black Metal april 05. 2014 – Alsfeld – Germany. This one is not carved in stone – changes can be possible. Presale tickets availabe at www.metaltix.de (orders possible until march 30.2014) or by email to burningstage@aol.com (orders possible for original hard tickets at this adress until march 26.2014) or at all cts / eventim presale shops (at the shops you can buy presale tickets until april 03.2014) in YOUR hometown !!!
  Doors: 11:30
  12:15 – 12:45 : Iskald
  13:00 – 13:40 : Velnias
  14:00 – 14:40 : Svartidaudi
  15:00 – 15:45 : Impiety
  16:15 – 17:05 : Khold
  17:25 – 18:10 : Seth
  18:30 – 19:10 : Cult of Fire
  19:30 – 20:15 : Behexen
  20:40 – 21:40 : Kampfar
  22:10 – 23:15 : Mayhem
  23:30 – 00:15 : Baptism
  00:30 – 01:15 : Merrimack
  01:30 : Hate !!!

  Cult of Fire in Netherlands!

  The first three bands announced! Cult of Fire, Svartidaudi, Sapientia are confirmed for Aurora Infernalis festival!

  YouTube channel

  Band´s official YouTube channel launched

  The one and only Czech show in 2014....

  „Untamed and Unchained Tour 2014“

  Prague 8th March / music club Nova Chmelnice
  MGLA
  SVARTIDAUDI
  ONE TAIL, ONE HEAD
  + special guest CULT OF FIRE

  मृत्यु ही सत्य है

  When Death Is All…

  Official English translations of the song names from the last album "Ascetic Meditation of Death":

  1. Samhara Raktha Kali
  2. On the Funeral Pyre of Existence
  3. Shava Sadhana
  4. Kali Ma
  5. When Death is All
  6. Gruesome Dance of Death
  7. Khanda Manda Yoga
  8. Burned by the Flame of Divine Love

  Get ready...

  …for a very special Saturday!

  LSK

  …see you soon…

  Cover artwork by David Glomba

  Front cover for the new album „मृत्यु का तापसी अनुध्यान“ („Ascetic Meditation of Death“) unleashed!

  Statement / Prehlásenie

  α

  The Cult of Fire was set ablaze in the year 2010, but the idea to create this band by me and Coroner is of a much older date. Later also Devilish was invited to join us for the invocations of death and fire. Thus the Cult of fire could rise… The first EP 20:11 was inspired by the catastrophe in Chernobyl, which has always fascinated us. That's why the EP was released exactly on the 25th anniversary of this tragedy. The plague started to spread throughout the world…

  Triumvirat was another natural result in the depths within me, just as the logo and band image change that followed. The album is quite varied, because it represents every member of the band in his individual essence and expresses certain elements from each of us. All of this is now in the past and another flame starts to burn beneath a corpse in the far south…

  मृत्यु का तापसी अनुध्यान is for me the most complex and deepest work of art that we have to date created. It's a homage to the Goddess Kali, the Aghoris, the funeral rites in India and its close surroundings. The approach of these people to certain aspects of life and religion itself is fascinating. During the composition of this album I was constantly thinking, dreaming, meditating, brought myself almost to a frenzy state, watched documentaries, read books, met people who visited this country, studied, listened to the mantras and tried to spiritually penetrate into this religion. My thoughts and spiritual revelations are being enhanced by the atmosphere of strong Opium, many other kinds of scents, tastes and the surrounding of myself with hinduistic relics allowed me to enter and soak in this atmosphere and create by that the music and the whole concept of this work of art, which will affect also the logo and band image.

  A great thanks goes to David Glomba for the spiritual depiction of the graphics for this artwork and also the logo, to Jan Pavlas for the awesome lyrics and to भैरव for the translations and consultations concerning hinduism…

  Cult of Fire will give no more interviews, because with this declaration all that needed to be has been said.

  Infernalvlad and Cult Of Fire.

  Ω

  Cult Of Fire bol zapálený v roku 2010, ale myšlienka vzniku kapely u mňa a u Coronera pretrvávala už dlhšiu dobu. Neskôr bol prizvaný k invokácii smrti a ohňa Devilish. Kult ohňa mohol vzplanúť…

  Prvé EP 20:11 bolo inšpirované katastrofou v Černobyle, ktorá nás vždy fascinovala. EP preto vyšlo presne na 25. výročie tejto tragédie. Nákaza sa začala širiť svetom…

  Triumvirát bol ďalším prirodzeným výsledkom hlbín mojho vnútra, rovnako ako k nemu prislúchajúce zmeny loga a image kapely.Album je rôznorodé , pretože predstavuje každého člena kapely vo svojej individuálnej podstate a vyjadruje určité veci z každého z nás. To všetko je už za nami a další oheň sa rozhorieva pod mŕtvolou na ďalekom juhu…

  मृत्यु का तापसी अनुध्यान je pre mňa to najkomplexnejšie a najhlbšie dielo z celej mojej doterajšej tvorby. Je to pocta bohyni Kali, Aghorom, pohrebným obradom v Indii a v blizkom okolí. Pristup týchto ľudi k určitým veciam v živote a náboženstvu samotnému je fascinujúci. Pri skladaní albumu som neustále premýšľal, sníval, meditoval, uvádzal sa takmer do tranzu, pozeral dokumenty, čital knihy,stretával sa s ľuďmi, ktorí navštívili túto krajinu,študoval, počúval mantry a snažil sa duchovne preniknúť do tohto náboženstva. Moje myšlienkové a duchovné výjavy umocňované atmosférou silného ópia, rôznych iných druhov vôní, chutí a obklopením sa smrťou a hinduistickými relikviami, mi dovolili vstúpiť a nasať túto atmosféru a tvoriť pritom hudbu a celkový koncept tohto diela, ktorý sa bude týkať aj inovácií loga a imidžu kapely.

  Veľká vďaka patrí Davidovi Glombovi za duchovné zobrazenie grafiky tohto diela a loga, Janovi Pavlasovi za skvelé texty a भैरव za preklady a konzultácie ohľadom hinduizmu…

  Cult Of Fire už nebude poskytovať žiadne rozhovory, lebo týmto prehlásením bolo povedané všetko.

  Infernalvlad a Cult Of Fire.

  New LP "मृत्यु का तापसी अनुध्यान"

  The recording of a new LP „मृत्यु का तापसी अनुध्यान“ starts this Saturday!

  Live shots from Norway

  Pictures from Beyond the Gates festival 29th August 2013, Garage club, Bergen, Norway. Photos by Jarle H. Moe.

  Prague Death Mass vol.II photos by Alex. C.

  Picture gallery on Photophobia Art

  Photos by J.K.Strohschneider

  New PDM2 photoalbum by Jiri Kurt Strohschneider unleased!

  Photos from PDM2 by I.O.Osvald

  Great photogallery by Ivo Oskar Osvald!

  Photos from PDM2 by D.Bica

  Hails to David Bica for those pictures from Prague Death Mass volume II!

  LP "Triumvirát" and EP "20:11" are sold out!

  Band dont have any vinyls available. Ask Iron Bonehead for last copies.

  New shirts "Insane Dance of Kali"

  Order from Iron Bonehead
  white and black Tshirts available

  Prague Death Mass vol. II

  cult of fire will perform on second PRAGUE DEATH MASS
  12th – 13th July 2013

  Nidrosian Black Mass IV in two weeks....

  This poster will be available in Brussels.

  Deathkult open air festival 2013

  cult of fire will perform only once in Germany in 2013…it will be on DeathKult

  Triumvirát CD is on stock now!

  CDs released by Demonhood productions arrived to our stock.

  Triumvirát on CD is coming soon....

  Demonhood productions will release it with three bonus tracks. „Horizont temnoty“ is the unreleased song from the album recording sessions. „Návrat Zářného Zla“ a „Bytosti z prázdnoty“ were originally released on „20:11“ 10" EP only.

  Nidrosian Black Mass IV schedule is ready

  Cult of Fire will serve the mass on Friday 8th February 2013. Nidrosian Black Mass is SOLD OUT!!!!! Cult of Fire doesn´t have any tickets for sale!

  Another gallery from Prague Death Mass vol. I

  Photos by David Bíca

  Brutal Assault vol. 17

  Cult of Fire will perform on club stage (Saturday, 11th August, 10:00 PM)
  www.brutalassault.cz

  Prague Death Mass gallery

  Photos by Ivo Oskar Osvald and Jiri Vesely

  Live line-up of Fire

  Cult of Fire introduces live guitarist Nekro. Band will play as a quartet on Prague Death Mass this Saturday!

  New full lenght album "Triumvirat"

  New full lenght album Trivmvirat leaves the hell´s gate on Friday 13th July 2012!

  LP / CD / MC

  First comes the LP (1st class 180g gatefold vinyl with A1 poster)

  CD and MC will contain the whole „20:11“ EP too!!!
  CD (gatefold digifile) will be released by norwegian label Demonhood productions!
  MC will be released by slovakian labels In League With Satan productions / Atomic Vision productions!
  CD and MC will be available at the end of November 2012!

  New logo by Teitan Arts

  Lord Teitan is the author of a new logo of
  Cvlt of Fire .

  New LP, the first gig!

  The recording of full lenght LP „Triumvirát“ started. It will be baptized by blood on 14th July 2012 in mighty company of nidrosian elite Mare and One Tail, One Head! Ticket reservations thru coroner@cultoffire.com.

  Backpatch

  Large backpatch

  T-shirts

  M, L, XL, XXL (Fruit of the loom – super premium 100% cotton) 10 Euros / 250 Kč

  Debut EP "20:11"

  The first recording of Cult Of Fire was released in 10" vinyl format only (6 Euros / 150 Kč).

  album

  "Gruesome Dance of Death" white tshirts (girlies available too)

  Buy via Iron Bonehead or Beyond Eyes Shop